roomdivider

roomdivider

De verschillende elementen van StackR© voorzien in de verschillende behoeftes die er op kantoor zijn. StackR© is meer dan een kantoor kast, door de open rompen te combineren met dubbelzijdige rompen krijgt StackR© de functie van een roomdivider en backbone.